QUICK LINKS
About Beijing
About the Venue
Download

Technical Committee

 

Chairperson

Scott M.Shemwell

The Rapid Response Institute, USA

Co-chairman

Zhan Qu

Xi'an Shiyou University

Co-chairman

Yaxu Liu

Pipeline Engineering Technology Research Institute CNPC

 

Members (According to the Phonetic Sequence)

 

Xiaobing Bian

Research Institute of Petroleum Engineering SINOPEC

Junbin Chen

Xi’an Shiyou University

Dare Jeremiah

FEDDO PTY Ltd

Weidong Du

Research Institute of safety and environmental protection technology

Han Ming

Saudi Aramco Beijing Research Center

Shiyan Hao

Shaanxi Yanchang Petroleum (Group) Corp. Ltd.

Huiqun He

CNPC drilling research institute

Wei Hua

Beijing Yanshan Company SINOPEC

Wei Jiang

China National Offshore Oil Corporation

Qi Li

Institute of Rock and Soil Mechanics, Chinese Academy of sciences

Jiansheng Luo

Chemical Research Institute CNOOC

Jianhua Qian

Pipeline Transportation and Storage Company, Sinopec

Chengyi Song

CNPC.Daqing Oilfield construction and designing institute

Baojiang Sun

China University of Petroleum (East China)

Yali Tang

Consulting Center of China Petroleum Corporation

Tambo,E.

Jeddah GovernateLaboratory

Haige Wang

Drilling Engineering Technology Research Institute CNPC

Jianguang Wu

China United Coalbed Methane Corporation,Ltd.

Qing Wu

CNOOC refinery Co., Ltd.

Yun Xu

Langfang RIPED CNPC

Jin Yang

China University of Petroleum (Beijing)

Zakirzakov AG

Industrial University of Tyumen

Gongcheng Zhang

CNOOC Research Institute

Jincheng Zhang

SINOPEC Research Institute of Petroleum Engineering

Desheng Zhou

Xi'an Shiyou University

Qixing Zhou

School of environmental science and engineering, Nankai University

Guangyou Zhu

Research Institute of Petroleum Exploration & Development

Jiaxiang Mao

Economic and Technological Research Institute,SINOPEC

Baohua Dai

Economic and Technological Research Institute,SINOPEC

Yunsheng Liu

Jianghan Oilfield SINOPEC

Zhiguo Shu

Jianghan Oilfield SINOPEC

Conduct Committee
Chairman: Hua Li
Co-Chairmen: Desheng Zhou,Tianzhi Tang
Members:(According to the Phonetic Sequence): Hao Dong, Jiyong Han, Lin Li, Lijun Lu, Huizhu Sun, Nan Sun, Qi Wang, Qinxue Wang, Tonglu Yuan, Rongjun Zhang

 

 
Copyright ©2018 HuaXian Academic Networks

IFEDC oil and gas experts Forum QQ:239211500